Πανεπιστήμιο Πατρών Εφαρμογή ενημέρωσης προσωπικού


Συνδεθείτε για να προσπελάσετε τις υπηρεσίες της εφαρμογής: βεβαιώσεις αποδοχών, στοιχεία τηλεφωνίας, δεδομένα διαγωνισμών.


Όσοι μισθοδοτούμενοι δε διαθέτουν λογαριασμό στο ίδρυμα, μπορούν να συνδεθούν με τα στοιχεία τους εδώ για να προβάλλουν και να κατεβάσουν τις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών.